9100711_1_4

9100711_2_4

Startsida

Språket är grunden till allt mänskligt samspel. Det skrivna språket är nyckeln till skriftlig kommunikation. Textens alla möjligheter att förmedla ett budskap kan förvaltas väl av en god översättare, som tar  hänsyn till form, innehåll, stilnivå och till den som ska läsa den. Texten blir effektivast med en tydlig avsändare och mottagare och varje område kräver sin språkliga form där också kulturella skillnader kan vara betydelsefulla. 

 Jag har studerat engelska, svenska och nordiska språk 6 år på Göteborgs universitet och har arbetat 20 år som professionell översättare. Jag bor i Göteborg där jag har mitt kontor, jag har en vuxen son och en samojedhund som håller mig igång med motion. Jag har inga särskilda arbetstider vilket innebär att jag kan anpassa mina arbetstider till uppdragen. Jag arbetar ibland tillsammans med en eller två andra översättare.

Jag översätter texter inom marknadsföring, marknadsundersökningar, IT,
turism, kontrakt och avtal, datorspel, användarhandböcker mm. Bland de
större projekt jag översatt är webbplatser, tidskrifter, datorspel,
hotellsajter, företagstexter, manualer m.fl.

Jag översätter från engelska, danska och norska till svenska.

Kontakta mig gärna för mer information!

Kontakt

Entrance
Kustroddareg. 40
414 51 Göteborg

Hem: 031-24 07 93
Mobil: 0737074607

E-post: info@translation-services.se

 

sdltradosstudio2011land

9100711_1_8